За болестите

 

„Болеста не е казна и не е знак на Божја немилост. Напротив, и таа е милост Божја. Се што е од Бога е милост – било болест, било сиромаштија, било каква друга несреќа. Сестрите усрдно нека се молат на Бога, но во молитвата нека не говорат: „Подај ми здравје“, туку: „Нека биде Твојата волја, Господи! Слава Ти, Господи! Ако Ти е угодно, Господи, избави ме, а ако не Ти е угодно, нека биде волјата Твоја“. Верувам дека болеста е добра, исто како што е добро и здравјето. Прочитај повеќе