Св. Јероним Егински: Синовите го наследуваат Царството Небесно (за исламот)

 

Еднаш во неговата смирена ќелија го посети еден турчин. Како што рече, го испратил неговиот газда, кој беше кадија (судија), за да го покани во неговиот дом.

                Отец Василиј[1] некако се вознемири. Не беше навикнат на покани за посети од љубезност, и неговиот ум отиде во некое можно „зло“, во едно ново, можеби, искушение. Но, се помоли на Бога и отиде со турскиот службеник.

Кога стигнаа в о гостоприемната соба на судијата, самиот тој  го прими со голема срдечност. Седнаа и судијата почна со дискусија: Прочитај повеќе