ВИСТИНСКАТА ЦРКВА ХРИСТОВА Е НЕПОГРЕШЛИВА

Својствата на НЕПОГРЕШЛИВОСТ на вистинската Црква Христова, како што за тоа учат Светите Отци и како што живо сведочи за тоа и самата историја на Христијанската Црква, почива на нејзината СВЕТОСТ (види курсы Догматического Богословия Митрополита Макария, Архиепископа Филарета, Епископа Сильвестра и Протоиерея Н. Малиновского), и тоа СВОЈСТВО НА НЕПОГРЕШЛИВОСТ И ПРИНАДЛЕЖИ НА ЦЕЛАТА ЦРКВА ВО НЕЈЗИНАТА ЦЕЛИНА – во таа смисла, што НИКОГАШ ЦЕЛАТА ЦРКВА ВО ЦЕЛИНА НЕМОЖЕ ДА ОТСТАПИ ОД ВИСТИНАТА, БИДЕЈЌИ ТОА НЕМА ДА ГО ДОПУШТИ СВЕТИОТ ДУХ. Прочитај повеќе