Св. Паисиј Величковски: Духовни поуки

foto-5Светите Отци укажуваат на различните степени на нашата мисловна борба, пропратена или со нашата победа, или со нашиот пораз. Пред се, тие укажуваат на представениот предмет – предлог, а потоа негово примање – одобрување, потоа негово прифаќање – согласност, потоа – поробување од него, и на крајот – страст.

Предлог – тоа е кога некоја било каква помисла, неволно доаѓа на ум. Тој предлог се нарекува безгрешен, и не заслужува ниту пофалба, ниту осуда, бидејќи не произлегува од нашата волја. Прочитај повеќе