Критскиот Собор и позицијата на Бугарската Патријаршија

Во јуни 2016 г. на островот Крит,  република Грција се спроведе т.н. “Велик и Свет Собор” на официјалните помесни православни цркви, кој се подготвуваше неколку декади. Во периодот пред и по спроведувањето на Соборот беа испишани многу  коментари со детални анализи како на проект-документите така и на од соборот прифатените документи. Од вероисповедна гледна точка, првостепено место меѓу нив зазема документот за “Односите на Православната Црква со останатиот христијански свет”. Во следниве редови нема да го коментирам целиот  документ, туку ќе се сопреме само на еден негов параграф. Прочитај повеќе